Meer lezen?

Recente engelstalige boeken die dieper ingaan op specifieke aspecten van muziekcognitie en het luisteren zijn Music and Memory: An Introduction van Bob Snyder met een accent op de rol van ons geheugen en Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation van David Huron met het accent op de rol van verwachting in het luisteren naar muziek.

Een helder geschreven introductie tot het vakgebied muziekcognitie is Music, Thought and Feeling: Understanding The Psychology of Music van William Forde Thompson.

Wie meer wil weten over het oor en het horen (in relatie tot het luisteren) kan ik verwijzen naar het boek Listening: An Introduction to the Perception of Auditory Events van Stephen Handel waarin een overzicht van de psychofysische literatuur te vinden is.

Een karakteristiek voorbeeld van een muziekfilosofisch boek over het luisteren in postmoderne stijl is Listen: A History of Our Ears van Peter Szendy.

Een persoonlijk verslag van een onderzoeker die dacht dat hij niet muzikaal was en op zijn veertigste verjaardag besluit gitaar te leren spelen in te vinden in Guitar Zero: The New Musician and the Science of Learning van Gary Marcus.

Wie meer wil weten over wat er bekend is over de ‘luisterende hersenen’ heeft misschien iets aan het populair-wetenschappelijke boek This is Your Brain on Music. A Science of a Human Obsession van Dan Levitin of het wervende Musicophilia van Oliver Sacks.